เอกสารที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนไปต่อใบขับขี่


ใครที่กำลังจะไปต่อใบขับขี่ แล้วยังไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้าง? มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง? แอดมินขอนำข้อมูลและรายละเอียดมาให้ทุกท่านคลายสงสัยกันแล้ว ซึ่งในปัจจุบันบนท้องถนนเต็มไปด้วยรถยนต์ จะเห็นได้ชัดว่าใบขับขี่เป็นอีกหนึ่งเอกสารหลักฐานที่สำคัญและมีประโยชน์ในแง่ของสิทธิ ซึ่งผู้ขับขี่จะต้องต่ออายุใบขับขี่ก่อนหมดอายุล่วงหน้า 3 เดือน หรือภายใน 1 ปีหลังจากหมดอายุ เพราะไม่เช่นนั้นผู้ขับขี่จะต้องสอบข้อเขียน ปฏิบัติใหม่ทั้งหมดได้

การต่อใบขับขี่ จากชนิดชั่วคราว (2 ปี) เป็น 5 ปี ต้องเตรียมอะไรบ้าง?


  • ใบขับขี่ชั่วคราวอายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี
  • บัตรประชาชนฉบับจริง
  • ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

ค่าใช้จ่าย ต่อใบขับขี่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?


  • ใบขับขี่รถยนต์ 2 ปี ชำระ 200 บาท + ค่าคำขอ 5 บาท รวม 205 บาท
  • ใบขับขี่รถยนต์ 5 ปี ชำระ 500 บาท + ค่าคำขอ 5 บาท รวม 505 บาท
  • ใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ 2 ปี ชำระ 100 บาท + ค่าคำขอ 5 บาท รวม 105 บาท
  • ใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ 5 ปี ชำระ 250 บาท + ค่าคำขอ 5 บาท รวม 255 บาท

ถ้าใบขับขี่ขาดต่อเกิน 1-3 ปีขึ้นไป จะเกิดอะไรขึ้น?


  • กรณีที่ใบขับขี่หมดอายุและขาดต่อเกิน 1 ปีขึ้นไป จะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร 3 ชั่วโมง และสอบข้อเขียนใหม่
  • กรณีที่ใบขับขี่หมดอายุและขาดต่อเกิน 3 ปีขึ้นไป จะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรเต็มวัน พร้อมสอบข้อเขียนและปฏิบัติใหม่ทั้งหมด

สามารถจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ง่าย ๆ ผ่านแอพพลิเคชั่น "DLT Smart Queue"

เพื่อระบุวัน เวลา และสถานที่ที่ต้องการเข้าต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ด้วยนะคะ ดาวน์โหลดเลยจ้า

- สำหรับ iOS คลิกเลย!

- สำหรับ Android คลิกเลย!


ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ
Add friend ที่ ID : @Autogallerygroup

เพิ่มเพื่อน